Tortu Filtre Sistemi

KUYU SUYU ARITMA YÖNTEMLERİ

Quars Kum Filtre Sistemi

Kum Filtreleri ,suyun içerisinde bulunan askıda katı partikülleri tutmak ve sudaki bulanıklığı gidermek amacıyla kullanılmaktadırlar. Kum Filtresine basınçlı olarak giren ham su, filtre içinde belirli boyutta dizilmiş katmanlardan geçirilerek, suda bulanıklığa sebep olan partiküllerin sudan uzaklaştırılması esasına dayanarak çalışır. Bu sayede yaklaşık olarak 30 – 40 mikrona kadar suyun filtrasyonu sağlanmaktadır. Zamanla filtre içinde tutulan partiküller filtrenin veriminin düşmesine sebep olurlar. Bunun için filtrenin tekrar verimli olarak çalışmasını sağlamak için filtrede geri yıkama yapılmaktadır.


Tortu Filtre Sistemi

Filtrasyon sistemleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır.Filtrede bulunan absorbe etme yöntemi ile suda bulanıklığa sebep olan farklı boyutta ve yoğunluktaki partiküllerin filtrenin değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Filtre üzerinde biriken tortu ve kirlilikler, filtre değişim sistemleri veya otomatik valf sayesinde geri yıkama sistemleriyle temizlenmektedir.