Atık Su Arıtma

Arıtım işlemleri, atıksuyun içerdiği kirletici maddelere, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre çeşitli tekniklerle gerçekleştirilebilmektedir.Arıtma tesisine gelen atıksuyun önce kaba pislikleri ve kumu uzaklaştırılmakta, ardından atıksu, çökebilen katıların ayrıldığı ön çökeltim işlemine tabi tutulmaktadır.Kirlilik havalandırma havuzlarında giderildikten sonra arıtılan su denize deşarj edilmektedir.Arıtım sonrası elde edilen çamur önce yoğunlaştırılmakta ardından anaerobik çürütme işlemine tabi tutulmaktadır. Anaerobik işlemler sırasında elde edilen biyogaz sayesinde kurulu olan güçle tesis ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmı karşılanmaktadır. Nüfus artışı ve hızlı sanayileşme sonucu oluşan atıksuların miktarı gün geçtikçe artmakta ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
KULLANIM ALANLARI

Köyler, Belde ve Belediyelerde Yazlık Siteler,Tatil köyleri ve Otellerde Okul, Hastane vb. kamu kuruluşlarında Konut ve Toplu Konutlarda Sanayi Tesislerinde Dinlenme tesisi – Kamplarda Şantiyelerde