Aktif Karbon Sistemi

KUYU SUYU ARITMA YÖNTEMLERİ

Aktif Karbon Sistemi

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Sudaki renk değişikliği ve kokulara neden olan bileşikler organik maddelerdir. Organik madde varlığında mikrop üreme olasılığının yüksek olması organik madde miktarını önemli kılmaktadır. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Suyunuzda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara neden olan klor, aktif karbon tabakasıyla alınmaktadır.